درباره ما

"هم رکاب" سرویس هم پیمایی، هم رکابی یا به اشتراک گذاری صندلی های خالی ماشین ها به ویژه خودروهای تک سرنشین است. "هم رکاب" اجتماعی مبتنی بر اعتماد و اطمینان است که رانندگانی را که در خودروهایشان صندلی هایی خالی دارند با مسافران هم مسیر، متصل می کند. با استفاده از "هم رکاب" می توانیم مسیر مورد نظر خود را جستجو کنیم و با سایر افرادی که قصد پیمودن آن مسیر مشترک را دارند، همسفر و هم رکاب شویم. همچنین اگر راننده هستیم و یک یا چند صندلی خالی در ماشینمان وجود دارد، می توانیم مسیر و سایر مشخصات سفر خود را ثبت نماییم، تا سایر افراد با ما هم رکاب شوند.


هدف از راه اندازی "هم رکاب" استفاده از مزایای هم پیمایی یا هم رکابی ست که در نتیجه باعث کاهش هزینه ها، کاهش آلودگی هوا و ترافیک خواهد شد. "هم رکاب" سفر را تجربه ای اجتماعی کرده و امکان آشنایی با افراد جدید را فراهم می آورد. از آنجا که در آغاز راه هستیم، پیشنهادات و انتقادات شما به رشد "هم رکاب" کمک شایانی خواهند کرد. لطفا اگر ایراد و یا اشکالی مشاهده کردید، به ما گوشزد کنید.