منشور "هم رکاب"

1- اطلاعات واقعی:

من پروفایل کاربری ام را با نام و عکس واقعی ام می سازم و فقط وقتی واقعا قصد سفر داشته باشم، سفر جدیدی را ایجاد می کنم.


2- وقت شناس و قابل اعتماد بودن:

من به موقع در محل قرار حاضر می شوم و به جزئیات توافق شده احترام می گذارم.


3- ملاحظه گر / با ملاحظه:

من به ترجیحات و حقوق دیگران احترام می گذارم و در حفظ سلامت و نظافت خودرویی که با آن سفر می کنم، کوشا هستم.


4- فرهنگ رانندگی:

من قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و مراقب سلامت جانی خود و دیگران هستم.


5- امتیاز و نظر منصفانه:

من به طور صحیح، دقیق و با رعایت ادب در مورد دیگران نظر می دهم و به آنها امتیاز می دهم.


6- لذت بردن:

من تمام تلاشم را به کار می گیرم تا تجربه هم رکابی خوبی برای خود و دیگران بسازم.