فقط بانوان

فقط بانوان

شاید در نگاه اول تجربه هم رکابی برای برخی از بانوان ناامن و خطرناک به نظر برسد، اما در عین حال بسیاری از بانوان هم هستند که علاقه دارند از مزایای این روش استفاده کنند. "هم رکاب" علاوه بر ویژگی های ایمنی، امکانی را برای بانوان فراهم آورده که بتوانند فقط با بانوان همسفر و هم رکاب شوند. این ویژگی "فقط بانوان" نام دارد و با علامت قابل شناسایی ست. در سفرهای دارای ویژگی "فقط بانوان"، راننده و تمام مسافران حتما خانم هستند. این ویژگی، روشی مناسب برای بانوان است تا احساس امنیت بیشتری داشته باشند، بخصوص اگر تجربه اول استفاده آنها از "هم رکاب" باشد.


ایجاد سفر جدید مختص بانوان:
اگر راننده هستید و قصد استفاده از این امکان را دارید، در هنگام ایجاد سفر جدید این ویژگی را فعال کنید.


پیدا کردن سفرهای اختصاصی بانوان:
اگر مسافر هستید و دنبال سفرهایی که فقط مختص بانوان هستند، به علامت توجه کنید یا در بخش "جستجوی بیشتر" به قسمت "بانوان" مراجعه کرده و به جای "همه سفرها"، "فقط بانوان" را انتخاب کنید.


"هم رکاب" خود را متعهد به هرچه امن تر کردن تجربه هم رکابی شما می داند.